Class

Syllabus

प्ले ग्रुप
A to Z अल्फाबेट्सची ओळख,
1 ते 10(मराठी व इंग्रजी)संख्या ओळख
ओळख कौशल्य- रंग, आकार, भाज्या, फळे
धावणे आणि जंपिंग यासारख्या क्रियाकलापांद्वारे कौशल्ये
आनंदगाणी
Joyful Rhymes
Colour Book
General Knowledge
नर्सरी
अक्षरमाला
English Primer
Numbers 1 2 3...
अंकमाला
आनंदगाणी
Joyful Rhymes
Colour Book
General Knowledge


जुनियर के.जी
Alphabet (Capital and Small)
Numbers Writing
Joyful Rhymes & Stories
Shapes and Colour
अक्षरलेखन
अंकलेखन
छान छान गाणी व गोष्टी
General Knowledge


सिनिअर के.जी
Joyful Rhymes & Stories
Enjoy with Writing (Alphabet and Words)
Mathmatics
Shapes and Colour
गणित
शब्दांची गंमत
छान छान गाणी व गोष्टी
General Knowledge

Chart

1) Alphabet with Pictures 8) Vegetables
2) The Great Heroes 9) Vehicles
3) Numbers 1 to 100 (Numbers and Name) 10) Birds
4) Numbers 1 to 100 (With Pictures and Name) 11) अक्षरमाला
5) Flowers 12) उजळणी १ ते १०० (अंकात आणि अक्षरात)
6) Animales 13) अवयवांची ओळख (मराठी आणि इंग्रजी )
7) Fruts 14) Universal Alphabet